FOLYAMATOS NEMZETKÖZI KÖRFUVAROK

Az Init 2000 spedíció évi többszázezer tonnás áruforgalmának döntő részét állandó alvállalkozói flottával bonyolítja le. Megbízóink növekvő szállítási igényeinek kielégítésére – a járművekre és a munkavégzésre vonatkozó szigorú feltételek mellett - folyamatosan növeljük flotta-kapacitásunkat, bővítjük alvállalkozói körünket. Fuvarozóink számára a flottatagság keretében hosszútávú megélhetést tudunk biztosítani. A folyamatos nemzetközi körfuvarok mellé rövid fizetési határidőket és pontos kifizetést garantálunk.Állandó flottánk tagjait ezen felül egyéb üzleti szolgáltatásokkal is segítjük a napi munkában. Fuvarozóink bármely problémájuk esetén egy hatékony pénzügyi, szervezési és adminisztratív központ támogatását kapják tőlünk a nap 24 órájában. Akár azonnali fuvardíj-kifizetésre, akár kedvező lízing ajánlatra, akár hozzáértő biztosítási ügyintézésre van szükség, nálunk ez néhány telefonnal megoldható, a bevételtermelő fuvarozás megszakítása nélkül.

ÜZLETI szolgáltatásaink állandó alvállalkozóinknak

Hosszútávú célkitűzésünk az alvállalkozóinkkal közös működési költségek és üzleti kockázatok csökkentése, a fuvarozókat terhelő adminisztrációs feladatok minél nagyobb részének központi megoldása, a fuvarozás folyamatának hatékony fenntartása érdekében.Pénzügyi hátterünket és szolgáltatás-flottáink méretéből eredő díj-lehetőségeket kihasználva, kedvező áron tudjuk nyújtani a következő emelt szintű szolgáltatásokat:

   
 • flotta CMR-biztosítás, teljes körű kárügyintézéssel;

 • mobiltelefon flotta, olcsó díjakkal;

 • tankolási flotta, halasztott fizetéssel;

 • pótkocsi beszerzés támogatási program (Paganini-képviselet);

 • lízingügyek teljes körű bonyolítása;

 • kedvezményes ponyvázás;

 • szakengedélyek beszerzése.


CMR flottabiztosítás

A nemzetközi közúti árufuvarozás során a CMR-egyezményben rögzített feltételek szerint a szállításra átvett áruért a fuvarozó felelősséggel tartozik a lerakóhelyen történő kiszolgáltatásig. A CMR-biztosítás a fuvarozók árura vonatkozó felelősségbiztosítása, amely ezen fuvarozói felelősség fennállása alatt nyújt védelmet az áru váratlan, véletlen, előre nem látható események során bekövetkező, részleges vagy teljes megsemmisülésére, elvesztésére vagy sérülésére. Az így bekövetkező károkat téríti a fuvarozó helyett az áru tulajdonosa felé, ezáltal anyagi biztonságot nyújt mind a megbízók, mind a fuvarozók számára.

Egy árukár bekövetkezésekor számos feltételnek szigorúan érvényesnek kell lennie a biztosítási kárérték későbbi kifizetéséhez (a biztosítási szerződésnek érvényesnek kell lennie az adott járműre, vonatkoznia az adott árutípusra, díjának határidőre rendezettnek kell lenni, stb.) Az elérhető legalacsonyabb díjak mellett e kötelező feltételek teljes járműflottára betartását is garantálja központilag menedzselt flottabiztosításunk, amely leveszi az adminisztrációs és ügyintézési terhet fuvarozóink válláról.

Néhány fontos tudnivaló a CMR-biztosítással kapcsolatban:


 • Árukár bekövetkezésekor a biztosító felé az írásos bejelentést a legrövidebb határidővel meg kell tenni, később pedig a kért adatszolgáltatásokat szakszerűen biztosítani, hogy a kárkifizetés feltételei megvalósuljanak. Ezt a feladatot – az ügy lezárásig tartó kezelésével együtt - biztosítási ügyintézőnk végzi flottatagjaink részére.

 • Érték nélkül feladott áru esetén a biztosító a fuvardíj súlyarányában térít (max. kb. 9,6 EUR/kg értékhatárig.)

 • Elektronikai termékek vagy különösen nagy értékű gépek szállítására eseti szállítmánybiztosítást kell kötni, mivel ezekre az alap CMR-biztosítási szerződések általában nem terjednek ki. A biztosítás megkötése flottaszerződésünk keretén belül akár 1 munkanapon belül megoldható, így nincs kieső fuvarnap.
 • Nagy értékű áruk szállítása esetén csak biztonságos parkoló használata megengedett. Biztonságosnak tekinthető az a parkoló, amely az IRU (International Road Transport Union) által kiadott, mindenkori legfrissebb teherparkoló-jegyzék(Truck areas in Europe) alapján őrzött parkolónak minősül.

 • Lopáskárnál az önrész 20% az átlagos 10% önrésszel ellentétben.

 • Fel- és lerakás során, vagy a rögzítés hibájából keletkezett árukár nem a fuvarozót terheli, ha a rakodást és rögzítést nem ő végezte, de árukár lehetőségének észlelésekor kárenyhítési kötelezettsége ekkor is van. Ez esetben az útközben történő pótlólagos rögzítés is a kármegelőzés és kárenyhítés kategóriájába tartozik.

 • Flottabiztosításunk - külön díj nélkül – tartalmaz egy belföldi szállítmánybiztosítást is.