TENNIVALÓK KÁRESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSE ESETÉN

     
  • Káreseményt a fuvarszervező felé azonnal, biztosító felé legfeljebb 2 munkanapon belül írásban be kell jelenteni, különben a kártérítés igény elutasítható!
  • Készüljön fotó a sérült áruról több nézőpontból és a járműről is, függetlenül attól, hogy az sérült-e! (A fotó készülhet akár telefonnal is.)

  • Helyszíni kárfelvételi jegyzőkönyvet kell készíteni!

  • Minden olyan kár esetében, amely tűz, lopás, betöréses lopás, baleset miatt következett be, haladéktalanul bejelenést kell tenni az illetékes rendőrhatóságnál, és az esetről rendőrségi jegyzőkönyvet kell kérni, és azt a biztosítóhoz eljuttatni!

  • A sofőr a helyszínen felelősség elismerő nyilatkozatot ne írjon alá!

  • Idegen nyelvű dokumentumot a sofőr ne írjon alá, kivéve rendőrségi jegyzőkönyv. Aláírás előtt azt is le kell küldeni az Init 2000 Kft. -nek fordítás céljából!

  • Nagyobb értékű vagy potenciálisan ellopható áru szállítása esetén hosszabb várakozás nagy, hivatalos parkolóban történhet, tilos mellékúton vagy S.O.S. parkolóban!