INITSPED: egyedi szoftvermegoldásunk spedícióra

Nagyszámú fuvarunk szabványos kezelésére kifejlesztettük saját folyamatainkra optimalizált spedíciós szoftverünket. A szállítmányozás különböző részterületeit egységes rendszerbe integrálva jelentősen automatizáltuk az ügyintézés ismétlődő, szabványosítható elemeit és szabályoztuk a speciális esetek széles körének kezelését is.

A megbízói ajánlatok fogadásától kezdve a teljesített fuvarok lezárásáig minden adat csak egyszer kerül rögzítésre, egyszerűsítve ezzel a feldolgozást. Ugyanakkor az egyik programmodulban rögzített adatok bármely másik munkafolyamatból is közvetlenül elérhetők, azonnal felhasználhatók. A magas szintű vizualizációval és ellenőrző automatizmusokkal jelentősen javult a szervezési folyamatok áttekinthetősége, lehetővé téve, hogy ugyanazzal a szervezettel egyre növekvő számú fuvarmegbízást tudjunk hatékonyan megoldani.A partnernyilvántartás, a heti fuvartervezés, a folyamatban lévő fuvarok követése, a pénzügyi nyilvántartások, a biztosítások kezelése, stb. egyetlen komplex adatstruktúrában tárolódnak. Mindezen adatokat a különböző szakterületek ugyanabban az időpillanatban, egymástól függetlenül, saját igényeik szerinti nézetben használhatják.

Az integrált rendszerben a fuvarszervezéshez és a számviteli folyamatokhoz egyformán szükséges papíralapú dokumentumok is - mint pl. bejövő megbízások, fuvarlevelek, számlák - közös elektronikus archívumban kerülnek tárolásra.