TENNIVALÓK KÁRESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSE ESETÉN

  • Káreseményt a fuvarszervező felé azonnal, biztosító felé legfeljebb 2 munkanapon belül írásban be kell jelenteni, különben a kártérítés igény elutasítható!
  • Készüljön fotó a sérült áruról több nézőpontból és a járműről is, függetlenül attól, hogy az sérült-e! (A fotó készülhet akár telefonnal is.)
  • Helyszíni kárfelvételi jegyzőkönyvet kell készíteni!
  • Minden olyan kár esetében, amely tűz, lopás, betöréses lopás, baleset miatt következett be, haladéktalanul bejelenést kell tenni az illetékes rendőrhatóságnál, és az esetről rendőrségi jegyzőkönyvet kell kérni, és azt a biztosítóhoz eljuttatni!
  • A sofőr a helyszínen felelősség elismerő nyilatkozatot ne írjon alá!
  • Idegen nyelvű dokumentumot a sofőr ne írjon alá, kivéve rendőrségi jegyzőkönyv. Aláírás előtt azt is le kell küldeni az Init 2000 Kft. -nek fordítás céljából!· Nagyobb értékű vagy potenciálisan ellopható áru szállítása esetén hosszabb várakozás nagy, hivatalos parkolóban történhet, tilos mellékúton vagy S.O.S. parkolóban!

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Káresemény körülményeit (hely, idő, érintett felek, káresemény leírását) rögzítő jegyzőkönyv.
Rendőrségi jegyzőkönyv. (Feljelentés, igazolás: lopás, baleset, tűz esetén mindig kell!)
Fotó a sérült áruról és a járműről is, több nézőpontból.
CMR fuvarlevél fuvarozói példánya.
Gépkocsivezető jelentése, nyilatkozata a káresettel kapcsolatban.
A Fuvarmegbízás.
A kötelező fuvarokmányok.
A káreseménnyel érintett árutulajdonos eredeti számlája (exportszámla).
Kártérítésre jogosult árutulajdonos eredeti kárszámlája.

Biztosítási ügyintézőnk