CMR biztosítás

A nemzetközi közúti árufuvarozás során a CMR-egyezményben rögzített feltételek szerint a szállításra átvett áruért a fuvarozó felelősséggel tartozik a lerakóhelyen történő kiszolgáltatásig. A CMR-biztosítás a fuvarozók árura vonatkozó felelősségbiztosítása, amely ezen fuvarozói felelősség fennállása alatt nyújt védelmet az áru váratlan, véletlen, előre nem látható események során bekövetkező, részleges vagy teljes megsemmisülésére, elvesztésére vagy sérülésére. Az így bekövetkező károkat téríti a fuvarozó helyett az áru tulajdonosa felé, ezáltal anyagi biztonságot nyújt mind a megbízók, mind a fuvarozók számára.

Egy árukár bekövetkezésekor számos feltételnek szigorúan érvényesnek kell lennie a biztosítási kárérték későbbi kifizetéséhez (a biztosítási szerződésnek érvényesnek kell lennie az adott járműre, vonatkoznia az adott árutípusra, díjának határidőre rendezettnek kell lenni, stb.) Az elérhető legalacsonyabb díjak mellett e kötelező feltételek teljes járműflottára betartását is garantálja központilag menedzselt flottabiztosításunk, amely leveszi az adminisztrációs és ügyintézési terhet fuvarozóink válláról.

Néhány fontos tudnivaló a CMR-biztosítással kapcsolatban:

  • Árukár bekövetkezésekor a biztosító felé az írásos bejelentést a legrövidebb határidővel meg kell tenni, később pedig a kért adatszolgáltatásokat szakszerűen biztosítani, hogy a kárkifizetés feltételei megvalósuljanak. Ezt a feladatot – az ügy lezárásig tartó kezelésével együtt – biztosítási ügyintézőnk végzi flottatagjaink részére.
  • Érték nélkül feladott áru esetén a biztosító a fuvardíj súlyarányában térít (max. kb. 9,6 EUR/kg értékhatárig.)
  • Elektronikai termékek vagy különösen nagy értékű gépek szállítására eseti szállítmánybiztosítást kell kötni, mivel ezekre az alap CMR-biztosítási szerződések általában nem terjednek ki. A biztosítás megkötése flottaszerződésünk keretén belül akár 1 munkanapon belül megoldható, így nincs kieső fuvarnap.
  • Nagy értékű áruk szállítása esetén csak biztonságos parkoló használata megengedett. Biztonságosnak tekinthető az a parkoló, amely az IRU (International Road Transport Union) által kiadott, mindenkori legfrissebb teherparkoló-jegyzék(Truck areas in Europe) alapján őrzött parkolónak minősül.
  • Lopáskárnál az önrész 20% az átlagos 10% önrésszel ellentétben.
  • Fel- és lerakás során, vagy a rögzítés hibájából keletkezett árukár nem a fuvarozót terheli, ha a rakodást és rögzítést nem ő végezte, de árukár lehetőségének észlelésekor kárenyhítési kötelezettsége ekkor is van. Ez esetben az útközben történő pótlólagos rögzítés is a kármegelőzés és kárenyhítés kategóriájába tartozik.
  • Flottabiztosításunk – külön díj nélkül – tartalmaz egy belföldi szállítmánybiztosítást is.

TENNIVALÓK KÁRESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSE ESETÉN

A káresemény esetén elvégzendő teendőket és a biztosításhoz szükséges dokumentumok listáját itt olvashatja:

Tennivalók káresemény bekövetkezése esetén

 

CMR flotta ügyintéző